top of page

AVÍS LEGAL

Estàs en un espai compromès amb els drets dels usuaris i per raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

 

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.

IDENTIFICADOR DEL RESPONSABLE DE LA WEB

Denominació social: Pasapesca, S.A.

CIF/NIF : A-08373102

Correu electrònic: frigotienda@frigotienda.es

Domicili social: Polígon Industrial Pratense Carrer 111 s/n 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)

La seva activitat social és: Venda a domicili de productes d'alimentació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Pasapesca, S.A. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Pasapesca, SA. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Pasapesca, SA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Pasapesca, SA.

ET PREOCUPEN LES TEVES DADES PERSONALS?

Llegir Política de Privadesa

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a La Frigotenda poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Pasapesca, S.A. assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i www.frigotienda.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https; per tant, s'estableixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La Frigotenda no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

● La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;

● L'existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts;

● L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

● La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

● El prestador no es fa responsable de cap manera dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre La Frigotenda amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.frigotienda.es, si us plau dirigiu-vos a frigotienda@frigotienda.es.

 

L'avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada l'1 de novembre de 2023.

bottom of page