top of page

POLÍTICA DE PRIVADESA

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb La Frigotienda a través d'aquest lloc web. Si us plau, heu de llegir tots els apartats de l'Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d'utilitzar aquest web.

 

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Pasapesca, S.A. t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre les quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per Pasapesca, S.A. com a responsable del tractament.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA WEB?

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

-4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

-5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

-6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

-10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

Dades dels subscriptors: des que l'usuari se subscriu fins que es dona de baixa.

 

Dades de clients potencials: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, una vegada conclosa, dos anys, llevat que l'usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN QUÈ CONCERN A L'ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a La Frigotenda estem tractant dades personals que el concerneixen o no.

 

Les persones interessades tenen dret a:

● Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

● Sol·licitar la rectificació o supressió.

● Sol·licitar la cancel·lació.

● Sol·licitar la limitació del tractament.

● Oposar-se al tractament.

● Sol·licitar la portabilitat de les dades.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

 

Per exercir aquests drets, podeu escriure a frigotienda@frigotienda.es

 

Hi ha un formulari per a l'exercici dels vostres drets, ho podeu demanar per email o si ho preferiu, podeu utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

 

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI.

 

Si us representa algú, heu d'adjuntar còpia del vostre DNI, o heu d'estar signat amb la vostra signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment, enviats per carta o per mail a l'adreça del responsable que apareix a l'inici d'aquest text.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

Notificació de seguretat i declaració de bretxes.

A Pasapesca, S.A. assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si Pasapesca, S.A. determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per un empleat de Pasapesca, SA s'han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de forma incorrecta per un tercer, Pasapesca, SA t'informarà immediatament d'aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquesta web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, Pasapesca, S.A. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

 

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagament, processament de comandes, anàlisi, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Pasapesca, S.A.

 

Poden tenir accés a aquesta web de manera ocasional l'empresa de desenvolupament i manteniment web, o la de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s'aplica als tractaments realitzats en aquesta web.

 

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d'eines o proveïdors de serveis, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa, secret i seguretat de les dades.

 

Concretament aquesta web utilitza les eines següents:

  • Eina de correu electrònic màrqueting

  • Eina de facturació

  • Eines d'anàlisi

  • Eina de xat online

SEGMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE PERFILS

El registre de les dades personals aportades en el moment de contacte, interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les cookies en relació amb els hàbits de navegació, serà utilitzada per tal de ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb la gestió d'administració general, informació, comercialització d'espais publicitaris, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis.

 

L'elaboració de perfils, mitjançant l'anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en la utilització de les teves dades personals per avaluar determinats aspectes personals, com l'anàlisi de les preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds. Sent la lògica aplicada per a l'obtenció d'aquests perfils la utilització de procediments estadístics i les conseqüències d'aquest tractament de les vostres dades mitjançant la realització de perfils, l'enviament de comunicacions personalitzades del vostre interès amb continguts relacionats amb els nostres productes i ofertes.

 

La base legal per al tractament de les vostres dades per als fins indicats i l'elaboració de decisions individuals automatitzades elaborant perfils, és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada.

Les dades que utilitzem en l'elaboració de perfils i que mostrem els anunciants no són dades que permetin identificar els usuaris, només es mostra en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, el país, el gènere, etc.

ENLLAÇOS D'AFILIATS I PUBLICITAT

En aquesta web s'ofereix a l'usuari continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d'afiliats.

 

Entre els enllaços que et pots trobar, hi ha la possibilitat d'informar i fer referència a productes i/o serveis i/o infoproductes de tercers. La informació que apareix en aquests enllaços d'afiliats o els anuncis inserits és facilitada pels mateixos anunciants, per la qual cosa www.frigotienda.es no es fa responsable en cap cas d'inexactituds o errors que puguin contenir els anuncis, ni pot oferir garanties sobre l'experiència, la integritat o la responsabilitat dels anunciants, o la qualitat dels seus productes i/o serveis, encara que sempre es recomanaran aquells productes o serveis que www.frigotienda.es i el seu equip hagin provat.

 

A més, els anuncis romandran publicats al portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l'anunciant o de www.frigotienda.es, que lògicament no és responsable que, un cop donats de baixa a les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

 

Tot usuari ha de comprendre que qualsevol relació contractual o extracontractual entre l'usuari i els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d'aquest web, s'entenen realitzats exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i/o tercera persona. www.frigotienda.es únicament actua com a via o mitjà publicitari i, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d'aquest web.

SECRET I SEGURETAT DE DADES

www.frigotienda.es es compromet a l'ús i tractament de les dades personals de l'usuari, respectant-ne la confidencialitat, d'acord amb la finalitat; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

 

www.frigotienda.es no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

 

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Pasapesca, S.A. sassegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Pasapesca, S.A. per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l'obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

 
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se'n Pasapesca, S.A. haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l'Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.frigotienda.es, exonerant Pasapesca, S.A. (La Frigotienda), de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Pasapesca, S.A. (La Frigotienda), en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pasapesca, S.A. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

bottom of page